ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ«Δόξα εν υψίστοις Θεώ» εν Μπετσαχούρ

ΒΗΘΛΕΕΜ ΙΕΡΑ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ

«ΕΤΕΧΘΗ ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΩΤΗΡ»«Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μαγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ, ός εστίν Χριστός Κύριος, εν πόλει Δαυίδ» (Λουκ. 2, 10-12)

Οι απλοί Ποιμένες της Βηθλεέμ, πρώτοι αυτοί μετά την Κυρία Θεοτόκο αξιώθηκαν να λάβουν το παγχαρμόσυνο άγγελμα, το όντως Ευαγγέλιο, το μόνο Ευαγγέλιο, ότι ετέχθη προς χάριν των ανθρώπων ο αναμενόμενος Σωτήρ, ο Χριστός, ο Κύριος, δηλαδή ο Θεάνθρωπος.

Ένα περίπου χιλιόμετρο ανατολικά της Αγίας Πόλεως Βηθλεέμ, εκεί πού πρωτακούστηκε το αγγελικό μήνυμα «Δόξα εν υψίστοις

Θεώ και επί γης ειρήνη..... », βρίσκεται το Χωρίο των Ποιμένων (Μπέτ-Σαχούρ). Εδώ οι αγραυλούντες βοσκοί θεάθηκαν τους ουρανούς ανεωγμένους και δέχθηκαν πρώτοι το μήνυμα της Θείας Ενανθρωπήσεως (Λουκ. κ, Β1 στιχ. 1-20)

Η χριστιανική πίστη και ευσέβεια, από τις αρχές του 1 μ. Χ. αιώνα, όταν η νέα θρησκεία της Αγάπης άρχισε να ξαπλώνεται σ' ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο, καθιέρωσε το Προσκύνημα στον Ιερό αυτό Τόπο, ταυτίζοντας τους Αγρούς των Ποιμένων με τα θεόπνευστα κείμενα του Ευαγγελίου, αλλά και με την Ιερά Παράδοση και τις διάφορες άλλες περιγραφές και διηγήσεις.

Αρχικά το Προσκύνημα το αποτελούσε μια μεγάλη Σπηλιά, πού μεταβλήθηκε σε Εκκλησία, τα δάπεδα της οποίας στρώθηκαν με αξιόλογα χρωματιστά μωσαϊκά και ελληνιστικές επιγραφές. Μέσα στο Σπήλαιο υπήρχε και ο Τάφος των Ποιμένων, πού συγκέντρωνε από τότε τον σεβασμό και την ευλάβεια των Προσκυνητών.

Στις αρχές τού ΣΤ' αιώνα, κατεδαφίστηκε το μικρό ανώγειο παρεκκλήσιο του Σπηλαίου και στη θέση του ανεγέρθηκε μεγαλοπρεπής Βασιλική, με πολύχρωμα μωσαϊκά και εντυπωσιακά ελληνιστικά σύμβολα και κιονόκρανα στις μαρμάρινες κολώνες Το Προσκύνημα δέχτηκε κατά καιρούς πολλές καταστροφές, με κυριότερη εκείνη των Περσών, όταν στα 614 μ. Χ. Κατέλαβαν τους Αγίους Τόπους.

Το 1972, όταν ο τότε Πνευματικός της Ιεράς Λαύρας Σάββα του Ηγιασμένου, Γέροντας Σεραφείμ, ξεκίνησε τις εργασίες για την ανέγερση της νέας Εκκλησίας πού σήμερα κοσμεί το Προσκύνημα άρχισαν να αποκαλύπτονται εντυπωσιακά Εκκλησιαστικά ευρήματα.....

Η αρχαιολογική σκαπάνη επιβεβαίωσε απόλυτα τις Ιερές Γραφές, από βιβλικής και αγιογραφικής πλευράς. Επιβεβαιώθηκε κατ' αρχήν η ευσέβεια της Ισαποστόλου Αγίας Ελένης, για την ανέγερση της πρώτης μεγάλης και εντυπωσιακής «καμαρωτής» Εκκλησίας (325 μ. Χ.) και πολλά άλλα ιστορικά και βιβλικά στοιχεία, πού μαρτυρούν την ιερότητα της περιοχής και στα προ Χριστού χρόνια.

Έτσι, και πέραν του Τάφου των τριών Ποιμένων εντός του Σπηλαίου, εδώ βρίσκονται οι αγροί του Βοόζ, στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, στους οποίους και εργάστηκε η γυναίκα του Ρουθ. Εδώ, στην ευρύτερη περιοχή, εγκαταστάθηκε ο Πατριάρχης Ιακώβ, μετά το θάνατο της Ραχήλ. Εδώ, σώζονται ακόμα τα ερείπια του πύργου Γαδέρ, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης. Αλλά και ο Προφητάναξ Δαυίδ, εδώ έβοσκε τα πρόβατά - του πριν γίνει βασιλιάς του Ισραήλ.

Τα κτήματα αυτά, αιώνες αργότερα, περιήλθαν στην ιδιοκτησία των Προπατόρων Ιωακείμ και Άννης, γονέων της Παρθένου Μαρίας.

Γι' αυτό και το Προσκύνημα φέρει και την ονομασία «Τα χωράφια της Παναγίας». Μέσα στο Προσκύνημα, πού σήμερα έχει μεταβληθεί σε Ιερά Μονή, όπως στα παλιά χρόνια, σώζονται ακόμα τεράστιες ελιές, πού χρονολογούνται περισσότερο από 2.500 χρόνια.Ηγούμενος - Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος


Ι. Μ. των Ποιμένων στο χωρίο Μπέτ Σαχούρ

Δεξί κλικ, αποθήκευση προορισμού ως.... Μέγεθος 1.120 kb - διάρκεια 7' 38''

Ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Ποιμένων Π. Ιγνάτιος, μιλά για το ιστορικό της Ι.Μ. Ποιμένων, (Μπετ Σαχούρ - Βηθλεέμ). Η συνέντευξη δόθηκε στις 23 Αυγούστου 2005 σε συνεργάτη, για λογαριασμό της σελίδας

 


 


 

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ - ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΟΝ

THE MONASTERY AT THE SHEPHERDS FIELD P.O. BOX 19824, EAST JERUSALEM, ISRAEL 91199

Τηλ: (009702) 2773135 Τηλ:00972-545659489 Φαξ: (009702) 2773118


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ