Η Νεομάρτυς Αγία Αργυρή. Πραγματεία Θρησκευτική - ιστορική, εποικοδομητική.

Κατά το κτίσιμο του Ναϊδρίου της Αγίας, ήλθε ο ιερέας της εκκλησίας του χωρίου, Πατήρ Θεολόγος Σακαλής, συγκινημένος και δακρυσμένος και είπε στην αδελφή μου Ειρήνη, που επιστατούσε:
Απόψε είδα ένα όνειρο:
Σαν να βρισκόμουν στην εκκλησία μας της Παναγίας και ήλθε η Αγία Αργυρή, -νεαρή κόρη, - και μου είπε τα εξής:
«Όταν θα κάνετε την εικόνα μου στο εκκλησάκι μου, να μην γίνει όπως αυτή εδώ, αλλά να κρατώ δυο στέφανα του γάμου».
Εμείς αμέσως φροντίσαμε και έγινε η επιθυμία της, όπως φαίνεται στην καινούργια της πλέον εικόνα.


Χρυσούλα Παν. Χατζηγιαννιού


Το ναΐδριο της Αγίας Αργυρής χτίσαμε εις την κωμόπολη Παναγιούδα Λέσβου, με δαπάνη της αδελφής μου Ειρήνης και δικής μου, εις μνήμην των γονέων μας, Παναγιώτου και Γαρυφαλλιάς, και της αδελφής μας Αγγελικής.
Τα εγκαίνια έγιναν την 2αν Αύγουστου, Σάββατο, 2003, μεγαλοπρεπώς υπό του Μητροπολίτου Μυτιλήνης, κ. Ιακώβου του Γ'.
Το ναΐδριο αφιερώθη εις τον μεγάλον ναόν της κωμοπόλεως Παναγιούδα, πού τιμάται εις το Γενέσιον τής Υπεραγίας Θεοτόκου, το δε οικόπεδο σε σταυροδρόμι, εδωρίσθη υπό τού προέδρου της Κοινότητος Παναγιούδας, κ. Δημητρίου Μπούμπα, ευγενώς και αυθορμήτως.


Ή Αγία Αργυρή αγαπήθηκε πολύ από τους κατοίκους της κωμοπόλεως Παναγιούδας και της Λέσβου, λειτουργείται σχεδόν κάθε εβδομάδα ως προστάτης του γάμου και της νεότητος. Ή Αγιογράφηση της βρίσκεται σε εξέλιξιν.
Ευγνωμονούμε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν που μας αξίωσεν και τιμούμεν την μνήμην της Αγίας και τα μαρτύριά της.


Ή Μνήμη της εορτάζεται στις 30 Απριλίου και η επέτειος των εγκαινίων της στις 2 Αυγούστου εκάστου έτους, με την ευλογίαν του Θεού.

 

Ο βίος της Αγίας Αργυρής

Ακολουθία της Αγίας Αργυρής

Παρακλητικός Κανών Αγίας Αργυρής

 

Εoρτάζοντες την  5ην του μηνός Απριλίου

Εoρτάζοντες την  30ην του μηνός Απριλίου

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ