Γέρων

Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός

 


Πηγή προέλευσης

http://www.youtube.com/watch?v=zmwCsQVQUfU


ΓΕΡΩΝ  ΙΩΣΗΦ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ


Ιωσήφ γέροντας του Άθωνα


Βαριά η κληρονομιά των Ελλήνων


Στάδια πνευματικής προκοπής .. Γ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ